BENDUS FW20-21
DESALI FW20-21
DARJA DONEZZ FW20-21
KRISTINA LAPTSO&KHMARA SHOES FW20-21
BE SUSTAINABLE! fashion summit: KAMI KAMI
BE SUSTAINABLE! fashion summit show: AZAVA, DEVO HOME, KLAPTYK FASHION, PREAPOCLO, RE-BEAU, REVICLO BY MARKOVA, UNA TERRA
CHUPRINA FW20-21
LALLIER FW20-21
SANNA ONE FW20-21
KSENIA SCHNAIDER FW20-21
PRZHONSKAYA FW20-21
ROUSSIN FW20-21
SONYAMONINA FW20-21
VOROZHBYT&ZEMSKOVA FW20-21
THEO FW20-21
ARUTIUNOVA FW20-21
MALVA FLOREA FW20-21
IRYNA DIL’ FW20-21
IDOL FW20-21
LAKE STUDIO FW20-21