Ukrainian Fashion Week

Schedule

19:00-19:15
ELENA BURENINA
19:15-19:30
ARTEMKLIMCHUK
19:30-19:45
LEM
19:45-20:00
ROUSSIN
20:00-20:15
ARUTIUNOVA
20:15-20:30
CIHAN NACAR
20:30-20:45
FROLOV
Day supported by BMW
Day supported by BMW
19:00-19:15
KRISTINA LAPTSO
19:15-19:30
91LAB
19:30-19:45
VOROZHBYT&ZEMSKOVA
19:45-20:00
L.A.B BY TERNOVSKAYA
20:00-20:15
KIR-KHARTLEY
20:15-20:30
LALLIER
20:30-20:45
DARJA DONEZZ
Day Supported by IQOS
Day Supported by IQOS
19:00-19:15
DZHUS
19:15-19:30
BE SUSTAINABLE! x FFFACE. me for CHERESHNIVSKA
19:30-19:45
Artisanal by LITKOVSKAYA
19:45-20:00
POSTUSHNA Re-Fashion for DHL
20:00-20:15
POLINA VELLER
20:15-20:30
IRON THREAD
20:30-20:45
YADVIGA NETYKSHA
Day Supported by DHL
Day Supported by DHL
19:00-19:15
LVIV FASHION SCHOOL graduate show
19:15-19:30
UFEG Anthropocene graduate project
19:30-19:45
OPEN FASHION STUDIO graduate show
19:45-20:00
STARCHAK
20:00-20:15
New Names: ZVOLI, GAPTUVALNYA
20:15-20:30
2WB
20:30-20:45
ANNA GROVE
Day Supported by Absolute Yachts
Day Supported by Absolute Yachts

Journal

Profiles

Instagram

Partners