ANISIMOV FW 2010/2011
GROMOVA DESIGN FW 2010/2011
Оксана Караванська FW 2010/2011
GRES by GRES FW 2010/2011
POUSTOVIT FW 2010/2011
Elie Saab SS 2010
Alexandr Gapchuk SS 2010
IDoL by Serge Smolin SS 2010
SOSNOVSKA SS 2010
Fresh Fashion: Vitaliy Pavlyshyn for Eclair SS 2010
Fresh Fashon: Vincent W.W SS 2010
New Names: Galyna BELOSHITSKAYA SS 2010
New Names: Alexander Shkarupsky SS 2010
New Names: Alicja Czarniecka SS2010
New Names: Mavka Khome SS 2010
New Names: Geni SS 2010
Катя ПШЕЧЕНКО SS 2010
Elena GOLETS SS 2010
ZAVADSKIY SS 2010
IVANOVA SS 2010